Czas przeszły czasownika Дієслова в минулому часі

Czasowniki w czasie przeszłym odmieniają się przez osoby, liczby i rodzaje.
W liczbie pojedynczej są trzy rodzaje: męski, żeński i nijaki.
W liczbie mnogiej czasowniki czasu przeszłego posiadają formę męskoosobową i niemęskoosobową.
Czasowniki rodzaju męskoosobowego używamy, gdy mówimy o osobach (ludziach) rodzaju męskiego.
W innych wypadkach używamy czasowników rodzaju niemęskoosobowego.
Liczba pojedyncza
Osoba
Rodzaj męski
Rodzaj żeński
Rodzaj nijaki
1.     (ja)
pisałem
niosłem
pisałam
niosłam
_ _ _ _ _ _ _
2.     (ty)
pisał
niosł
pisał
niosł
_ _ _ _ _ _ _
3.     (on,
ona, ono
pisał
niósł
pisała
niosła
pisało
niosło

UWAGA !
Odniana czasowników wziąść, stanąć, tonąć.
Liczba pojedyncza
Osoba
Rodzaj męski
Rodzaj żeński
Rodzaj nijaki
1.     (ja)
wziąłem
stanąłem
wzięłam
stanęłam
_ _ _ _ _ _ _
2.     (ty)
wziął
stanął
wzięł
stanęł
_ _ _ _ _ _ _
3.     (on,
ona, ono)
wziął
stanął
wzięła
stanęła
wzięło
stanęło


Liczba mnoga
Osoba
Rodzaj męskoosobowy
Rodzaj niemęskoosobowy
1.     (my)
pisaliśmy
nieśliśmy
wzięlismy
pisałyśmy
niosłyśmy
wziąłyśmy
2.     (wy)
pisaliście
nieśliście
wzięliście
pisałyście
niosłyście
wzięłyście
3.     (oni,
one)
pisali
nieśli
wzięli
pisały
niosły
wzięły


Z gramatyką nie bądź od dzisiaj na bakier:
Szedł – męski, szła – żeński, szło – nijaki.
W mnogiej – dwa rodzaje, wbij sobie do głowy:
szły –niemęsko-, a szli – męskoosobowy.
( z «Gramatyki na wesoło «  Profesora Przecinka)

Czasowniki to wyrazy, które oznaczają czynności lub stany osób, zwieżąt i rzeczy i odmieniają się przez osoby.
   
Ćwiczenie 1.
Wśród podanych czasowników podkreśl te, które oznaczają stany (odpowiadają na pytanie co się dzieje?   z kimś lub czymś).
Pływa, rośnie, wije, skacze, myje, śpi, grżmi, walczy, dmie, czyta, ogląda, pada, pachnie, uczy, choruje, gotuje się, rozkwita ,pracuje.

Ćwiczenie 2.
Wpisz do wiersza wyrazy podane z boku, odpowiednio zmieniając ich formę, tak, aby uzyskać rymy.

Wanda Chotomska

Zbójnicki

W murowanej.........................(piwnica)
tańcowali ...............................( zbójnicy)
Jak ten jeden skoczył w ........,(góra)
to w suficie zrobił ...................(dziura)
Jak ten drugi tupnął ..............,(noga)
to się znałazł pod.....................(podłoga)
Jak ten trzeci się....................,(zawinąć)
wyleciały drzwi z ....................(futryna)
Jak się czwarty......................., (rozweselić)
cztery ściany diabli ................(wziąć)
Jak ciupagą rąbnął................,(piąty)
poszły w drzazgi wszystkie .....(gont)
Jak ten szósty zaczął..............,(tupać)
zawaliła się .............................(chałupa)
A ten siódmy to był ...............,(baca)
skoczył w górę i nie ...............(wracać)
Pewnie siedzi na ....................., (Giewont)
i rozmyśla o ............................(remont)Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Відмінювання дієслів Koniugacja czasowników

Числівник Liczebnik

Називний відмінок іменників 1 Rzeczowniki w mianowniku 1