Публікації

Показано дописи з Березень, 2015

Займенники (друга серія) Zaimki przymiotne i liczebne

ZAIMKI PRZYMIOTNE

Щоб замінити прикметники, застосовуємо відповідні займенники.
 Piękna, śliczna, cudowna, znakomita, wspaniała **** taka, jaka,  moja.
Mężny, grzeczny, wspaniały, mądry, zaradny ****taki, jaki,  mój.
Wielkie, czerwone, błękitne, duże, otwarte, ładne****takie, jakie,  moje.
Do zaimków przymiotnych zaliczamy:

zaimki dzierżawcze (mój, twój, swój, nasz, wasz),wskazujące (ten, tamten, ów, taki),względne (jaki, który, czyj),przeczące (niczyj, nijaki)nieokreślone (jakiś, żaden, każdy, pewien, któryś, czyjś itd.)
Zaimki przymiotne pod wielu względami przypominają zastępowane przez siebie przymiotniki:podobnie jak one mają zawsze trzy formy rodzajowe w liczbie pojedynczej (męska, żeńska, nijaka), a w liczbie mnogiej formy wspólne dla wszystkich trzech rodzajów oraz odrębne formy określajace rzeczowniki męskoosobowe.
Poza tym takie zaimki, jak: taki, jaki, który, każdy mają takie same końcówki, jak przymiotniki we wszystkich przypadkach.
W odmianie pozostałych zaimków przymiotnych wystę…

Займенники Zaimki

Зображення
Займенники заміняють у реченнях певну частину мови.
Maciek spóźnił się do szkoły.On spóźnił się do szkoły.Chciałabym mieć czarną spódniczkę.Chciałabym mieć taką spódniczkę.Nie biegnij szybko. Nie biegnij tak.Czekam na ciebie pięć godzin.Czekam na ciebie tyle godzin.Spotkałem wczoraj kolegę.Spotkałem go wczoraj.Przed tygodniem kupiłem nową teczkę.Przed tygodniem kupiłem teczkę.Las jest na prawo.Las jest tam. ZE względu na to, jaką część mowy w zdaniu zastępują, dzielimy zaimki na
rzeczowne (1,5), przymiotne (2,6), liczebne (4),  przysłowne (3,7). Займенники не називають конкретних предметів, їх властивостей, їхню кількість або способу виконання дії. Вони скорочують наші висловлювання. Zaimki są wyrazami mniej dokładnie nazywającymi przedmioty, ich cechy, liczbę lub sposób czynności niż zastępowane przez nie rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki, przysłówki. Posługujemy się jednak nimi chętnie, gdyż skracają nasze wypowiedzi. Ze względu na znaczenie zaimki dzielimy na: osobowe: ja, ty, …