Публікації

Показано дописи з Листопад, 2015

Умовний і наказовий спосіб дієслів Formy trybu czasownika

Зображення
У польскій мові є три способи дієслів: W języku polskim występują trzy tryby: tryb orzekający (oznajmujący); дійсний спосібtryb przypuszczajacy;    умовний спосібtryb rozkazujący   наказовий спосібTrybu oznajmującego używamy wówczas, gdy mówimy o czynnościach (lub stanach), które rzeczywiście odbywają, odbywały lub będą odbywać, np. piszę, siedziałeś, pójdziemy.
Дійсний спосіб дієслів використовуємо тоді, коли говоримо про дії чи стани, які насправді відбуваються, відбувалися чи будуть відбуватися.
Trybu przypuszającego używamy wtedy, gdy mówimy o jakiejś czynności nierzeczywistej lub możliwej do spełnienia pod pewnym warunkiem, np.  Gdybym ja miała skrzydełka jak gąska, poleciałambym ja za Jaśkiem do Śląska. Poszedłbym do kina, gdybym odrobił wcześniej lekcje.
Умовний спосіб дієслів використовуємо тоді, коли говоримо про дію , яка може відбуватися, або стан в якому може перебувати предмет чи особа за певних умов.
Tryb przypuszczający tworzy się przez dodanie do formy trybu orzekającego w cza…