Публікації

Показано дописи з Травень, 2014

Прикметники Przymiotniki

Зображення
Przymiotniki odmieniają się przez przypadki i liczby, a także przez rodzaje.Rodzaj , liczba i przypadek przymiotnika zgadzają się z rodzajem, liczbą i przypadkim określanego przez niego rzeczownika.
W liczbie pojedyńczej przymiotników rozróżniamy rodzaj męski, żeński i nijaki.
W liczbie mnogiej występują dwie formy: męskoosobowa i niemęskoosobowa.
Przymiotniki rodzaju męskiego i nijakiego różnią sie między sobą tylko formami mianownika, biernika i wołacza.
Przymiotniki rodzaju żeńskiego mają dwie końcówki w przypadkach zależnych: w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku -ej, w bierniku i narzędniku -ą.

przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga Mianownik (M.) duży pies, ładna dziewczynka,
czysteokno duże psy, ładne dziewczynki,
czyste okna

Орудний відмінок іменників Narzędnik

Зображення
Narzędnik (kim? czym?)
Narzędnik może określać tożsamość osób lub rzeczy.
Kim jesteś? Polakiem, Francuzem.
Czym to jest? kwiatem, owadem, meblem.
Kim się interesujesz?aktorem, pisarzem, poetą, żoną, malarzami.
Kim się opiekujesz? siostrą, babcią, rodzicami, dziadkiem, matką.
Czym się bawisz? klockami, lalkami, obrazkami, zabawkami.
Czym jeżdisz? samochodem, rowerem, końmi, motocyklem, pociągem.
Z kim cię poznać? z kolegą, z koleżanką, z panią, z panem.
Za kim siedzisz? za Jurkiem, za Witkiem, za Olą, za Kasią.
Z czym jest mięso? z sosem, sałatką, z warzywami, z pomidorem.
Gdzie leżą Kielce? przed Krakowem, za Warszawą .

Rzeczowniki rodzaju męskiego liczby pojedynczej  w narzędniku mają
końcówkę -em.

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego liczby pojedynczej  w narzędniku mają
końcówkę -a.
Rzeczowniki rodzaju nijakiego liczby pojedynczej  w narzędniku mają końcówkę -em.

LICZBA MNOGA Rzeczowniki rodzaju męskiego w liczbie mnogiej   w narzędniku mają
końcówkę-ami: studentami, robotnikami, lasami.
Tylko kilk…

Знахідний відмінок іменника Biernik

Biernik określa osoby i przedmioty,( Знахідний відмінок визначає особи і предмети,)
 które podlegają naszym spostrzeżeniom, czynnościom, uczuciom i woli.(які підлягають нашим спостереженням, діям, почуттям і волі)
W związku z tym wymagają obecności:
у звязку з тим він вимагає присутності:

-czasowników określających spostrzeganie, np. widzieć, słyszeć, wąchać, dotykać, obserwować i tp.
дієслів, що вказують на спостереження, наприклад, бачити, чути, нюхати, торкатися, спостерігати...
Widzę morze, sarnę, ojca. Бачу море, сарну, батька.
 Słyszę śpiew, echo, krzyk, płacz.Чую спів, луну,крик, плач.
-czasowników określających czynności: robić, malować, pisać, kopać
дієслів, що вказують  певну діяльність
Robię sweter, szal, półkę. Роблю светр, шаль,полку.
-czasowników określających uczucia i wolę: kochać, lubić, chcieć.
дієслів, що вказують на почуття і волю: кохати, любити, хотіти.
Kocham matkę, ojca, żonę. Кохаю маму, тата, дружину.
 Chcę chleba owoców, powietrza.Хочу хліба, фруктів, повітря…

Давальний відмінок іменників Rzeczowniki w celowniku

Celownik (komu? czemu?)
Celownik oznacza cel naszej czynności.Давальний відмінок означає ціль (призначення, мету) нашої дії Pytanie komu? – odnosi się do rzeczowników osobowych. Komu się przyglądasz? Mamie, bratu, dziecku. Pytanie: czemu? – odnosi się do pozostałych rzeczowników. Czemu się przygłądasz? Ptakom, kwiatu, drzewom, fotelom. Celownik może być użyty w pytaniach zaczynających się od zaimków (займенників):jakiemu? Jakiej?jakim? lub: której, którym? Jakiej pani podziękować?  Jakim dzieciom dałeś piłkę? Najpopularniejsze czasowniki łączące się z celownikiem:
Найчастіше вживані дієслова, які сполучаються з іменниками у давальному відмінку:
dawać/ dać,(давати,дати)
 dziękować/ podziękować,(дякувати, подякувати)
 mówić/ powiedzieć,(говорити, сказати)
 obiecywać/ obiecać,(обіцяти, пообіцяти)
 oddawać/ oddać,(віддавати, віддати)
 podobać się/ spodobać się,(подобатися, сподобатися)
 pomagać/ pomóc,(допомагати, допомогти)
 pożyczać/ pożyczyć,(позичати, позичити)
 przyglądać się/ przyjrzeć się,(приглядат…