Частини мови Części mowy

Частини мови 
У польській мові частини мови мають такі назви:
rzeczownik (іменник)     przymiotnik (прикметник)          liczebnik  (числівник)
 zaimek (займенник)     czasownik ( дієслово)   przysłówek ( прислівник)
przyimek ( прийменник)   spójnik (сполучник) partykuła  (частка) wykrzyknik (вигук)


Podział rzeczowników
Rzeczowniki żywotne, osobowe (nazwy osób) i nieosobowe.
Rzeczowniki nieżywotne- nazwy roślin, nazwy rzeczy, nazwy zjawisk.

Rodzaje rzeczowników.
Męski    pan, koń, kwiat, stół, śnieg kończą sie spółgłoską (закінчення- це приголосна)
             poeta, tata, sędzia, hrabia, mężczyzna, akrobata mają końcówkę żeńską
Це ті іменники, до яких можна додати слово цей- ten, mój
Наприклад: ten koc, ten but, ten obrus, mój kot, ten brzeg, mój tata
żeński   kobieta, dziewczynka, wiewiórka, cytryna, szafa, sarna  kończą się samogłoską a
                                                      (закінчення -голосна а)
            kość, noc, mysz, myśl zakożczenie- spółgłoska miękka albo historycznie miękka
                                             (закінчення - мяка приголосна)
Це ті іменники, до яких можна додати слово ta i moja
Наприклад: moja mama, ta myśl, moja nauczycielka, ta wieś

nijaki   dziecko, południe, jagnię, pisklę, zwierzę, okno, jabłko, serce
Це ті іменники. до яких можна додати слово to або moje
Наприклад: moje dziecko, to srebro, to źródło, to cielę.
Przypadki rzeczownika
Mianownik      kto? co?
Dopełniacz      kogo? czego?
Cełownik        komu? czemu?
Biernik           kogo? co?
Narzędnik      kim? czym?
Miejscownik   o kim? o czym?
Wołacz    

Щоб провідміняти іменники чоловічого роду, які закінчуються на приголосну, слід скористатися зразком. Зверніть увагу, що іменники чоловічого роду, що означають неживу природу (nieżywotne) у знахідному відмінку (biernik) відповідають на питання co? а тому мають закінчення таке як у називному (mianownik).
Наприклад

Іменники жіночого роду, що закінчуються голосною, у знахідному відмінку ( biernik) мають закінчення ę!Знахідний відмінок для іменників жіночого роду, що закінчуються приголосною співпадає з називним відмінком (dłoń, podróż, kolej). 
В орудному ( narządnik) в усіх іменників жіночого роду закінчення ą!
Наприклад:rzeczą, myszą, nadzieją, kałużą
Іменники чоловічого роду, що мають закінчення голосну a відміняємо так, як іменники жіночого роду

Czasownik
Bezokolicznik - forma czasownika, która tylko nazywa czynność, ale nie określa ani czasu, ani osoby, ani liczby tej czynności ( pisać, czytać, spać, mówić)
Czasowniki odmieniają się przez osoby, czasy i liczby. Odmiana czasowników przez osoby i liczby nazywa się koniugacją.

Теперешній час дієслів "być" "mieć "
ja jestem                    my  jesteśmy                      ja mam                 my mamy
 ty jesteś                    wy  jesteście                         ty masz              wy  macie
on, ona, ono jest          oni, one   są                on, ona, ono ma          oni, one mają       


Коментарі

 1. Цій темі можна присвятити книгу. Мета цього посту - лише зацікавити. Моя мета - поділитися своїм захопленням. Якщо не допомогло, то раджу придбати книжку , або записатися на курси польської.

  ВідповістиВидалити
 2. Немного сбивает разная текстовая подсветка, но, со второго раза всё понятно, спасибо! Это лучшее объяснение, которое я могла найти без необходимости обращения к преподавателю/репетитору)

  ВідповістиВидалити
 3. Harnyj urok.
  Jaku knyhu Gramatytky Poĺśkoï Movy Vy by poradyly prydbaty?

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Joanna Machowska "Gramatyka?Ależ tak!" (poziom A1, A2); Józef Pyźlik "Przygoda zgramatyką" (poziom B2,C1)

   Видалити

Дописати коментар

Популярні дописи з цього блогу

Відмінювання дієслів Koniugacja czasowników

Називний відмінок іменників 1 Rzeczowniki w mianowniku 1

Числівник Liczebnik