Знайомство з мовою

Якщо поглянути на польський алфавіт то він нагадує латиницю.
A a, ą, B b,C c, ć, D d,E e, ę, F f, G g, H h, I i, J j, K k, L l, Ł ł, M m,
N n, ń, O o, ó, P p,Q q, R r, S s,ś,T t, U u,V v, W w, X x,  Y y, Z z, ź, ż.

Літери, що позначені зеленим використовуються у словах іншомовного походження.Червоним позначені літери, відмінні від англійського алфавіту. Вони "особливі".

Дітям, які вже почали вивчати англійську важко вимовляти та вчити польські літери та слова.
 A a-читаємо як українське  [a] в слові мама
B b-читаємо як [б] у слові баба
С с - читаємо як [ц] у слові цирк
D d- читаємо як [д ] у слові дах
E e- читаємо як [е ] у слові  ера
F f                   як [ф] у слові фара
G g -вимова подібна до вимови російського [г] у словах игра, нога

H h-читаємо як [х ]
K k- читаємо як [к  ] у слові  каса 
M m читаємо як [м ]  у слові мама
N n  читаємо як [н ]  у слові нове
P p  читаємо як [п ]  у слові поле
R r  читаємо як [р ]  у слові рама
S s  читаємо як [с  ] у слові сад 
T читаємо як [т  ] у слові тато 

Наголос у польській мові постійний. Він майже завжди падає на передостанній склад.
Голосні звуки у ненаголошених складах вимовляються чітко.

Польські голосні [a], [o],[e] вимовляються подібно до відповідних наголошених звуків української мови  [a], [o],[e]    sad-сад, kasa - каса  oko- око  mama- мама  rosa - роса osa - оса

Вправа 1.
Прочитайте слова -
mak, tak,nam, mam, nos,ono, brat, baran, rama, tort, kasa, apteka, posada, krok.

Перекласти їх, зрозуміло, легко.

Пишемо літери польського алфавітуКоментарі

Популярні дописи з цього блогу

Відмінювання дієслів Koniugacja czasowników

Називний відмінок іменників 1 Rzeczowniki w mianowniku 1

Числівник Liczebnik