Називний відмінок іменників 1 Rzeczowniki w mianowniku 1

Temat i końcówka

Przypominam przypadki rzeczownika
Mianownik
kto?co?
Co jest?

Dopełniacz
kogo?czego?
Nie ma czego?

Celownik
komu?czemu?
Przyglądam się czemu?

Biernik
kogo? co?
Widzę co?

Narzędnik
Kim?czym?
Cieszę się czym?

Miejscownik
o kim? o czym?
Myślę o czym?


W wyrazach języka polskiego wyróżniamy temat i końcówkę deklinacyjną.  Człowiek też zmienia strój. Mama w szlafroku, dresie, wieczorowej sukience to ciągle ta sama mama. 
У польських  словах розрізняють незмінну основу та закінчення, які можуть змінюватися. людина також може змінювати свій одяг. Мама в халаті, спортивному костюмі чи у вечірній сукні залишається тією ж мамою.Liczba pojedyncza
Liczba mnoga
Liczba pojedyncza
Liczba mnoga
Mianownik
kto?co?
dom
dom -y

noc
noc-e
Dopełniacz
kogo?czego?
dom-u
dom-ów
noc-y
noc-y
Celownik
komu?czemu?
dom-owi
dom-om
noc-y
noc-om
Biernik
kogo? co?
dom
dom-y
noc
noc-e
Narzędnik
Kim?czym?
dom-em
dom-ami
noc-ą
noc-ami
Miejscownik
o kim? o czym?
dom-u
dom-ach
noc-y
noc-ach

W wielu wyrazach przy odmianie zmienia się temat. Zmiany występują w zakresie samogosek (голосних), jak też spółgłosek (приголосних).У багатьох словах при відмінюванні основа змінюється.Ці зміни відбуваються відносно голосних та приголосних.
Samogłoski (голосні):
1) mogą zanikać przy równoczesnym dodaniu innych, napzykład:
lew-lwy, lwa  
krew-krwi, krwią;
2) mogą być zamienione na inną samogoskę,napzykład:
las-lesie, miasto-mieście
3) mogą również w wyrazie jednej samogłoski zanikać i równocześnie inne mogą zostać zmienione,napzykład:
ręka-rąk-ręce
dąb-dęby

Spółgłoski (приголосні):
1) twarde zmieniają się na miękkie,napzykład:
brat-bracia, kot- o kocie
2) spółgłoski twarde zmieniają się na historycznie miękkie,napzykład:
Bóg-Boże, Polak-Polacy
3) spółgłoski fonetycznie miękkie zmieniają się na historycznie miękkie, napzykład:
ubogi- ubodzy
drogi-  po drodze
4) spółgłoski historycznie miękkie zmieniają się na historycznie miękkie, napzykład:
ksiądz-księża, chopiec- chłopcze.

Mianownik rodzaj męski - rzeczowniki osobowe (kto? co?)
Називний відмінок іменників чоловічого роду (особових).

Liczba pojedyncza
Liczba mnoga
Mianownik
kto?co?
dom
brat
komik
celnik
nauczyciel
akrobata
pan
grzyb
wróbel
uczeń
domy
bracia
komicy
celnicy
nauczyciele
akrobaci
panowie
grzyby
wróble
uczniowie
 !!!Po spółgłoskach j,l, jak też po cz,sz,rz w rzeczownikach osobowych rodzaju męskiego w liczbie mnogiej temat nie ulega zmianie, naprzykład
Після приголосних j,l,а також після cz,sz,rz в особових іменниках чоловічого роду основа залишається незмінною.
lokaj-lokaje
kowal-kowale
malarz-malarze
tkacz-tkacze
towarzysz-towarzysze
Закінчення -owie при незмінній основі додаємо для підкреслення значення названих осіб.
!!!Końcówkę -owie przy nie zmienionym temacie dodajemy dla podkreślenia znaczenia tych osób (odrzucamy tylko końcówkę
-a z liczby pojedyńczej), naprzykład:
wojewoda-wojewodowie
sędzia-sędziowie
lord-lordowie
Це ж закінчення додаємо до назви родини з прізвищем, що закінчується приголосною.
!!!Końcówkę -owie stosujemy przy określeniu rodziny o nazwisku zakończonym spółgłoską,naprzykład:
Kosior-Kosiorowie, Rodak-Rodakowie


Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Відмінювання дієслів Koniugacja czasowników

Числівник Liczebnik