Професії

Nazwy zawodów

Розгадайте загадки
Порада. Багато польських слів подібні за звучанням до українських (блуза, біла, жартують, і т.д). Додаткового перекладу потребують лише кілька слів.Підключайте інтуїцію та трактуйте вивчення мови як цікаву гру.

Biała bluza, spodnie białe, 
ubielone ręce całe. 
Nawet czapka biała też. 
Kto to jest?Czy wiesz?

Nosi czarne ubranie, 
sadze brudzą mu ręce. 
Ludzie żartują czasami, 
że im przynosi szczęście. 

Kto w białym fartuchu przez dzień cały czeka, 
Czy ktoś go poprosi o sprzedanie lekarstw?

Відгадки( piekarz, kominiarz, aptekarz).
До назв професій на польській доберіть відповідні в українській:
lekarz
malarz
tancerz
kucharz
żołnierz
piekarz
pasterz
narciarz
pisarz
szlifierz
bibliotekarz
aptekarz
weterynarz
piosenkarz
Зверніть увагу, що ці назви мають два типи закінчень -arz ,-erz.

Ще кілька загадок.
Nie lubią świecy,
nie lubią ogniska.
Gdy stają do pracy,
woda z węża tryska.
(strażak-пожежник, strażacy-множина)

Na skrzyżowaniu
bez obawy stoją,
bo ich ręka zatrzyma
auta i tramwaje.
( policjant-поліцейський,  policjanci-множина)
Z wielką torbą chodzi co dzień,
                               przy pogodzie, niepogodzie.
                               Czekaj go gdy listu chcesz.
                                Kto to jest-czy wiesz?
(listonosz)
Tak w dzień, jak i w nocy
                                pracują pod ziemią,
                               dobywają bogactwa,
                               co w głębi jej drzemią
(górnik-шахтар, множина górnicy)


                              Wapno kielnią rzuca,
                               cegłę z cegłą spaja.
                               Będzie dom gotowy
                               na drogi rozstajach.
Murarz (муляр)
Mam dwie dzielne pomocnice:
              cienką igłę i nożyce.
              One kroją, ona zszywa.
              Powiedz, jak ja się nazywam ?
(Krawiec-кравець)

Назви професій
Завдання.
Утворіть правильні словосполучення, вставляючи назву відповідної професії.


............................ gotuje zupę.
.. .................maluje obraz.
Do chorego przyjechał ........................... .
.......................... wstawił nową szybę.
W piekarni pracuje. ..............................
.......................... wrzucił piłkę do kosza..
 ......................... strzelił gola
.. ................................ zrobił dębowy stół
. ................... napisał nową powieść.

(piekarz,pilkarz, kucharz,lekarz,szklarz,koszykarz, stolarz, pisarz, malarz).

Повертаючись до попередньої теми, поставте всі іменники, що означають назви професій у множині.(piekarze, lekarze,policjanci, strażacy,kominiarze).

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Відмінювання дієслів Koniugacja czasowników

Називний відмінок іменників 1 Rzeczowniki w mianowniku 1

Числівник Liczebnik