Числівник Liczebnik

Wyrazy, które oznaczają ilość przedmiotów,  a także kolejność liczbową przedmiotów, nazywamy liczebnikami, naprzykład: pięć, trzydzieści, drugi, dziesiąty, dwoje, półtora, kilka.
Liczebnik to odmienna część mowy.
Liczebnik odpowiada na pytania: ile? który?
Podział liczebników:

 • glówne ( ile?)  jeden, osiem, ośmiu, pięćdziesiąt, dwunastu;
 • porządkowe(który z kolei? ) pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy ósmy, dziewiąty, dziesiąty,  pięćdzisiąty, dwunasty;
 • zbiorowe (ile?) pięcioro, dwoje, ośmioro

LICZEBNIKÓW ZBIOROWYCH UŻYWAMY:
       z rzeczownikami nazywającymi osoby różnej płci,
naprzykład: sześcioro dzieci, piętnaścioro ludzi;
       z rzeczownikami zakończonymi w minowniku liczby pojedynczej na -ę, 
a w mianowniku liczby mnogiej na –ęta,
 naprzykład:  siedmioro źrebiąt, dwoje dziewcząt;
       z rzeczownikami, które nie mają liczby pojedynczej,
 naprzykład: troje skrzypiec, czworo drzwi.

 •    ułamkowe: pół, półtora, jedna piąta:
 • nieokreślone (ile?):kilka, kilkaset.PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA BUDOWĘ
 • liczebniki proste: dwa, sześć, tysiąc, piąty, kilka;
 • liczebniki złożone (складаються з двох частинок, що записуються разом): dwadzieścia,pięćdziesiąt, trysta, kilkanaście, kilkaset
 • liczebniki wielowyrazowe: sto dwadzieścia dwa, tysiąc dwieście trzydziesty czwarty 
Вимовляємо числівники від 1 до 10

Коментарі

 1. норм я в перекладачі пробувала там куча помилок так шо в перекладачі не перекладайте ні на якій мові

  ВідповістиВидалити
 2. Велике дякую. Нарешті я знайшла те, що шукала��

  ВідповістиВидалити
 3. Велике дякую. Дуже класно 😄😄😄

  ВідповістиВидалити
 4. Прикольно все правильно дякую вчителька мене похвалила

  ВідповістиВидалити

Дописати коментар

Популярні дописи з цього блогу

Відмінювання дієслів Koniugacja czasowników

Називний відмінок іменників 1 Rzeczowniki w mianowniku 1