CZASOWNIK -BEZOKOLICZNIK Інфінітив

Bezokolicznikiem nazywamy taką formę czasownika, która tylko  nazywa czynności, ale nie określa ani czasu, ani osoby, ani liczby tej czynności:
  • pisać
  • czytać
  • biec
Bezokolicznik ma zazwyczaj zakończenie -ć, -c, -sć, -źć.
 on smaży - smażyć
ona zamyka -zamykać
ty podpiszesz - podpisać
one nakryją - nakryć
oni mówią- mówić
on usiadł - usiąść
on jadł - jeść
on znalazł - znaleść
on wiózł- wieźć
ja gryzę- gryźć
ona wlezie- wleźć
Kiedy w bezokoliczniku piszemy -ść, a kiedy -źć?
"Niosę"-"nieść " i "wieść", bo "wiodę",
Lecz "wieźć" przez "ź", gdy ktoś "wiezie".
"Gryźć" tak samo:"gryzę" brodę.
I we "wleźć" niech "ź" też "wlezie".
z "Gramatyki na wesoło" Profesora Przecinka

Użycie bezokolicznika (Використання інфінітива)
Proszę
  • powtórzyć 
  • wejść
  • jechać
  • czekać
Co słychać? 
Dobrze jest być studentem.
Trudno jest czytać po polsku.
Przyjemnie jest słuchać radia i ogłądać telewizję.
Mam napisać list.
Co mam teraz zrobić?
Idziemy coś zjeść. Idziemy czegoś się napić.
Mogę zatelefonować?
Musi pani poczekać.
Można dzwonić?
Ćwiczenie1
Napisz czasowniki bliskoznaczne do podanych.
jeść-spożywać
kolekcjonować-...........
podnosić - ..........
fruwać- ...........
kroić - ............
kochać -.............
myśleć -................
ofiarować-..................

Ćwiczenie 2
Dobierz właściwe czasowniki i wpisz je w miejsce kropek.
..............................................za głowę.
.............................................pomocną dłoń.
...............................................jak śliwka w kompot.
.............................................z pieca na łeb.
............................................. jak szara gęś.
..............................................gdzie pieprz rośnie.

(skoczyć, podać, wpaść, uciekać, rządić się, złapać się)
Ćwiczenie 3
Uzupełnij odpowiednimi formami podanych czasowników.
                                                         ja                     on                         oni

pisać
kazać
iść
gotować
ważyć
kochać
czytać
śmiać się
tańczyć
pamiętać

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Відмінювання дієслів Koniugacja czasowników

Числівник Liczebnik

Називний відмінок іменників 1 Rzeczowniki w mianowniku 1