Pisownia form -bym, -byś, -by

Zakończenia form trybu przypuszcalnego -bym, byś, -by, -byśmy, byście ruchome.

  1. Mogą występować bezpośrednio po czasowniku i wtedy piszemy je łącznie z osobowymi formami czasownika, naprzykład:pomógłbym, pomogłambym, pomoglibyście, pomogłybyście, pomógłbyś, pomogłyby, pomogłybysmy, pomoglibyśmy, pomógłby.
  2. Cząstki - bym, -byś, -by, -byśmy, -byście, piszemy łącznie ze spójnikami, a także z wyrazami pełniącymi funkcję spójników, naprzykład: Jeślibyś znalazła czas, pojechalibyśmy do babci. Prosiłem, abyście się pospieszyły. Abyście  mogli pięknie śpiwać, musicie dużo ćwiczyć.
  3. Mogą występować przed czasownikiem albo po nieosobowych formach czasownika lub po innych częściach mowy i wtedy piszemy je osobno: Wyjechać byś nie chciał? (lub: Niechciałbyś wyjechać?) Może bym ci pomogła? (lub: Może pomoglabym ci?) Tak by było najlepiej (lub: Tak byłoby najlepiej) My by jesze zdążyli. (lub: My zdążylibyśmy jeszcze.) Wysoko by nie poleciał.( lub:  Nie poleciałby wysoko.)
  4. Piszemy  -bym, byś, -by, -byśmy, byście łącznie, gdy wchodzą w skład spójników i partykuł lub się z nimi łączą np.

    aby, żeby, niby, jakoby, gdyby, ponieważby, jeśliby, więcby, toteżby, czyżby, niechby, aby, gdybyś, kiedybyście, ponieważbyśmy, jeślibym, jeślibyście, nibyśmy i t.d.

Hanna Januszewska
LWY
Gdy jestem taki jak dziś - zły,
że pięści aż zaciskam,
to chciałbym, wiecie, spotkać lwy,
lwy o drapieżnych pyskach.
Wyszedłbym z domu. Zatrzasną drzwi
nie muwiąc ani słowa.
Poszedłbym drogą, a obok - lwy
szłyby zielskami w rowach.
Skradałyby się, kładły na płask,
warczały, pełzły na brzuchach,
a ja bym widział ich złoty blask,
ich złote grzywy w łopuchach.

Tak byśmy drogą, polami szli,
one bokami, ja środkiem,
tacy zjeżeni, warczący, źli,
przez koniczyny, tymotki.
Szlibyśmy międzą suchą wśród zbóż
i groblą, ścieżką mokrą,
aż do wieczora, gdy słońce już
chyli się za widnokrąg.

I wtedy -  lwy te, jak złoty błysk,
w niebo by wdarły się w skoku.
I kazdy ległby wspierając pysk
na złotym zachodnim obłoku.
Wolno ze słońcem znikłyby
i nagle! Cisza, spokój.
I ja bym nagle przestał być zły
w tym wielkim spokoju, w tym mroku.


Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała.
"Gdybym był królem, zakładałbym katedry, żeby nauczać milczenia."(Lope de Vega)

"Aby pozyskać ludzi, należy ich uważać za takich, za jakich sami siebie uważają"
 ( W. Faulkner)

"Gdybyś w ciągu roku jedną tylko wadę z siebie usunął, prędko stałbyś się świętym"
 (św. Augustyn)

"Gdybyśmy tolerowali u innych to, co tolerujemy u siebie, życie byłoby nie do wytrzymania"  G. Courteline
"Żeby być sobą, trzeba być kimś." S. J. Lec 


Tryb przypuszczający

Liczba pojedyncza
Liczba mnoga

Rodzaj męski
Rodzaj żeński
Rodzaj nijaki
Rodzaj mę
skoosobowy
Rodzaj niemęskoosobowy
1
stanąłbym
stanęłabym

stanęlibyśmy
stanęłybyśmy
2
stanąłbyś
stanęłabyś

stenęlibyście
stanęłybyście
3
stanąłby
stanęłaby
stanęłoby
stanęliby
stanęłyby
1
myśłałbym
myślałabym

myślelibyśmy
myślałybyśmy
2
myślałbyś
myślałabyś

myślelibyście
myślałybyście
3
myślałby
myślałaby
myślałoby
myśleliby
myślałybyКоментарі

Популярні дописи з цього блогу

Відмінювання дієслів Koniugacja czasowników

Називний відмінок іменників 1 Rzeczowniki w mianowniku 1

Числівник Liczebnik