Чи це дружба чи кохання? Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?

Відповіді на вічні питання можна шукати все життя. 
Можливо варто звернутися до класиків.Почнемо з Адама Міцкевича.


NIEPEWNOŚĆ ADAM MICKIEWICZ

Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę,
Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę;
Jednakże gdy cię długo nie oglądam,
Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam;
I tęskniąc sobie zadaję pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?
Gdy z oczu znikniesz, nie mogę ni razu
W myśli twojego odnowić obrazu?
Jednakże nieraz czuję mimo chęci,
Że on jest zawsze blisko mej pamięci.
I znowu sobie powtarzam pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?
Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale,
Abym przed tobą szedł wylewać żale;
Idąc bez celu, nie pilnując drogi,
Sam nie pojmuję, jak w twe zajdę progi;
I wchodząc sobie zadaję pytanie;
Co tu mię wiodło? przyjaźń czy kochanie?
Dla twego zdrowia życia bym nie skąpił,
Po twą spokojność do piekieł bym zstąpił;
Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu mojem,
Bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem.
I znowu sobie powtarzam pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?
Kiedy położysz rękę na me dłonie,
Luba mię jakaś spokojność owionie,
Zda się, że lekkim snem zakończę życie;
Lecz mnie przebudza żywsze serca bicie,
Które mi głośno zadaje pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czyli też kochanie?
Kiedym dla ciebie tę piosenkę składał,
Wieszczy duch mymi ustami nie władał;
Pełen zdziwienia, sam się nie postrzegłem,
Skąd wziąłem myśli, jak na rymy wbiegłem;

I zapisałem na końcu pytanie:
Co mię natchnęło? przyjaźń czy kochanie?


Ця ж невпевненість звучить по сучасному так...

Czy to jest przyjaźń?

Ще раз звертаємось до класика у сучасній версії:
Anna Maria Jopek i Michal Zebrowski - Wspomnienie


 Przyjaźń zawiera się w miłości. Nie ma przyjaźni bez miłości. Jak jest przyjaźń, to już jest miłość. Przyjaźń w miłości pomaga uszlachetniać miłość, uszlachetniać nasze popędy. Przyjaźń przemienia popęd w czułość. Miłość może pójść w stronę doznań ciała, doznań przyjemności; może być spontanicznością nieuporządkowaną. Przyjaźń pomaga tę pożądliwość uszlachetniać. Przyjaźń polega na tym, że jestem odpowiedzialny za człowieka.

„W miłości pragniesz by ci wierzono, w przyjaźni by cię rozumiano" (Marcel Achard).А так розуміє поняття "кохання" та близькості польська малеча.
Co to jest miłość?
Co to jest ślub?
Co to jest bliskość?
Сo to jest przyjaźń?


Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Відмінювання дієслів Koniugacja czasowników

Числівник Liczebnik

Називний відмінок іменників 1 Rzeczowniki w mianowniku 1