Дієслова у минулому часі Czas przeszły czasowników

Czas przeszły (to  co przeszło, minęło).
Czasowniki w czasie przeszłym odmieniają się przez osoby, liczby i rodzaje.
W liczbie pojedynczej są trzy rodzaje:
męski, żeński i nijaki.
W liczbie mnogiej czasowniki czasu przeszłego posiadają formę
męskoosobową i niemęskoosobową.
Czasowników rodzaju męskoosobowego używamy, gdy mówimy o osobach (ludziach) rodzaju męskiego.
W innych wypadkach używamy czasowników rodzaju niemęskoosobowego.
LICZBA POJEDYNCZA
osoba
Rodzaj męski
Rodzaj żeński
Rodzaj nijaki
1   ja
Pisałem
czytałem
wiozłem
wziąłem
Pisałam
czytałam
wiozłam
wziąłam
------------
2   ty
Pisałeś
czytałeś
wiozłeś
wziąłeś
Pisałaś
czytałaś
wiozłaś
wziąłaś
---------------------
3  on, ona, ono
Pisał
czytał
wiózł
wziął
Pisała
czytała
wiozła
wzięła
Pisało
czytało
wiozło
wzięło

Z gramatyką nie bądź od dzisiaj na bakier:

szedł - męski,
szła - żeński,
szło - rodzaj nijaki.
W mnogiej - dwa rodzaje, wbij to sobie do głowy:

szły - niemęsko-,
a szli - męskosobowy.

( z "Gramatyki na wesoło" Profesora Przecinka)
LICZBA MNOGA
osoba
Rodzaj męskoosobowy
Rodzaj niemęskoosobowy
1    my
pisaliśmy
pisałyśmy
2    wy
pisaliście
pisałyście
3     oni
     one
            pisali   
               pisały
1    my
nieśliśmy
niosłyśmy
2    wy
nieśliście
niosłyście
3     oni
     one

nieśli
niosły
1    my
wzięliśmy
wzięłyśmy
2    wy
wzęliście
wzięłyście
3     oni
     one
wzięli
wzięły

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Відмінювання дієслів Koniugacja czasowników

Називний відмінок іменників 1 Rzeczowniki w mianowniku 1

Числівник Liczebnik