Дієслова в майбутньому часі Czas przyszły czasownika

Майбутній час czas przyszły (to co przyjdzie)

Czas przyszły oznacza, że coś będzie się działo później.   (Co do postanowień, to można zwątpić).
Czas przyszły ma dwie formy: prostą i złożoną.
Czasowniki dokonane mają prostą formę czasu przyszłego:
zbuduje, przeczyta, pójdzie.
Czasowniki niedokonane mają formę złożoną:
będę pracował albo będę pracować;
będzie szukał 
albo będzie szukać
CZAS PRZYSZŁY ZŁOŻONY
Formy czasu przyszłego złożonego składają się z dwóch wyrazów:


1.     formy osobowej czasownika "być" w czasie przyszłym
ja                     będę
ty          
            będziesz 
on, ona, ono
      będzie
my
                    będziemy
wy                    
 będziecie
oni one  
            będą
2.     trzeciej osoby czasu przeszłego  albo bezokolicznika

osoba
LICZBA POJEDYNCZA
Rodzaj męski
Rodzaj żeński
Rodzaj nijaki
1
Będę pracował
Będę pracowała
------------------
2
Będziesz pracował
Będziesz pracowała
------------------
3
Będzie pracował
Będzie pracowała
Będzie pracowało

  

osoby
LICZBA MNOGA
Rodzaj męskoosobowy
Rodzaj niemęskoosobowy
1
Będziemy pracowali
Będziemy pracowały
2
Będziecie pracowali
Będziecie pracowały
3
Będą pracowali
Będą pracowałyosoba
Liczba pojedyncza
Liczba mnoga
1
Będę pracować
Będziemy pracować
2
Będziesz pracować
Będziecie pracować
3
Będzie pracować
Będą pracować

CZAS PRZYSZŁY PROSTY
W czasie przyszłym prostym czasowniki odmieniają się tak jak w teraźniejszymosoba

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga
1
Powiem            napiszę
Powiemy       napiszemy
2
Powiesz        napiszesz
Powiecie      napiszecie
3
Powie            napisze
Powiedzą        napisząКоментарі

Популярні дописи з цього блогу

Відмінювання дієслів Koniugacja czasowników

Називний відмінок іменників 1 Rzeczowniki w mianowniku 1

Числівник Liczebnik