Орудний відмінок іменників Narzędnik

Narzędnik (kim? czym?)
Narzędnik może określać tożsamość osób lub rzeczy.
Kim jesteś? Polakiem, Francuzem.
Czym to jest? kwiatem, owadem, meblem.
Kim się interesujesz?aktorem, pisarzem, poetą, żoną, malarzami.
Kim się opiekujesz? siostrą, babcią, rodzicami, dziadkiem, matką.
Czym się bawisz? klockami, lalkami, obrazkami, zabawkami.
Czym jeżdisz? samochodem, rowerem, końmi, motocyklem, pociągem.
Z kim cię poznać? z kolegą, z koleżanką, z panią, z panem.
Za kim siedzisz? za Jurkiem, za Witkiem, za Olą, za Kasią.
Z czym jest mięso? z sosem, sałatką, z warzywami, z pomidorem.
Gdzie leżą Kielce? przed Krakowem, za Warszawą .

Rzeczowniki rodzaju męskiego liczby pojedynczej  w narzędniku mają
końcówkę -em.

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego liczby pojedynczej  w narzędniku mają
końcówkę -a.
Rzeczowniki rodzaju nijakiego liczby pojedynczej  w narzędniku mają
końcówkę -em.

LICZBA MNOGA
Rzeczowniki rodzaju męskiego w liczbie mnogiej   w narzędniku mają
końcówkę-ami: studentami, robotnikami, lasami.
Tylko kilka rzeczowników ma końcówkę - mi: gośćmi, końmi, liśćmi, ludźmi.

Rzeczowniki rodzaju żęskiego liczby mnogiejj  w narzędniku mają
końcówkę -ami: drogami, pieśniami, ulicami,  rzeczami.

Rzeczowniki rodzaju nijakiego liczby mnogiej  w narzędniku mają
końcówkę -ami: polami, oknami,pisklętami, jeziorami, ciastkami,sercami.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Відмінювання дієслів Koniugacja czasowników

Називний відмінок іменників 1 Rzeczowniki w mianowniku 1

Числівник Liczebnik