Назви національностей Nazwy narodowości

Пора вивчити назви національностей.
 Вони завжди пишуться з великої літери.
Wielką literą piszemy :
  • nazwy mieszkańców kontynentów, krajów, starożytnych państw, np.: Europejczyk, Australijczyk, Polka, Meksykanin, Węgierka, Fenicjanin, Rzymianin.
  • nazwy członków narodów, ras i szczepów, np.: Arab (członek narodu), Słowianin, Żyd (członek narodu), Szwed, Murzyn (człowiek rasy czarnej), Metys (Indianin z domieszką krwi białej), Papuas.
Uwaga! Piszemy malą literką
polka (nazwa tańca), meksykanin (mieszkaniec miasta), węgierka (nazwa drzewa i jego owocu), rzymianin (mieszkaniec miasta).

Naprzykład:
Krakowianka (mieszkanka woj. Krakowskiego) ale krakowianka (mieszkanka Krakowa)


Цікаво звучить назва країни Włochy (Італія).
Решта назв звучить подібно до назв у нашій мові.

Zadanie
Jakiego państwa to jes flaga?
flaga albanii

Argentyna

Podpowiedź TUTAJ
albo TAM

Stereotypy dotyczące Brytyjczyków. Jacy są naprawdę?
Fleg­ma­tycz­ny, za­mknię­ty w sobie, kse­no­fo­bicz­ny, wy­spiar­ski, aro­ganc­ki, z po­czu­ciem hu­mo­ru, iro­nicz­ny, nudny, de­pre­syj­ny, za­pa­lo­ny ogrod­nik, le­ni­wy, cho­ro­wi­ty, kiep­ski ku­charz, eks­cen­tryk, wiecz­nie pi­ja­ny, mi­ło­śnik piłki noż­nej, cią­gle stoi w ko­lej­kach, opa­no­wa­ny, hu­mo­rza­sty, uczci­wy… To je­dy­nie czu­bek góry lo­do­wej – ste­reo­ty­pów jest znacz­nie wię­cej. Jaki więc jest ty­po­wy Bry­tyj­czyk? Co jest praw­dą, a co fał­szem?  ciąg dalszy
Kultura brytyjska


Kraj
Mieszkaniec
Mieszkanka
Mieszkanki
Mieszkańcy
Francja
Francuz
Francuzka
Francuzki
Francuzi
Rumunia
Rumun
Rumunka
Rumunki
Rumuni
Polska
Polak
Polka
Polki
Polacy
Łotwa
Łotysz
Łotyszka
Łotyszki
Łotysze
Bułgaria
Bułgar
Bułgarka
Bułgarki
Bułgarzy
Finlandia
Fin
Finka
Finki
Finowie
Niemcy
Niemiec
Niemka
Niemki
Niemcy
Ameryka
Amerykanin
Amerykanka
Amerykanki
Amerykanie
Turcja
Turek
Turczynka
Turczynki
Turcy
Włochy
Włoch
Włoszka
Włoszki
Włosi
Szwecja
Szwed
Szwedka
Szwedki
Szwedzi
Anglia
Anglik
Angelka
Angelki
Anglicy
Holandia
Holender
Holenderka
Holenderki
Holendrzy
Norwegia
Norweg
Norweżka
Norweżki
Norwegowie
Ukraina
Ukrainiec
Ukrainka
Ukrainki
Ukraińcy
Belgia
Belg
Belgijka
Belgijki
Belgowie
Rosja
Rosjanin
Rosjanka
Rosjanki
Rosjanie
Węgry
Węgier
Węgierka
Węgierki
WęgrzyКоментарі

Популярні дописи з цього блогу

Відмінювання дієслів Koniugacja czasowników

Називний відмінок іменників 1 Rzeczowniki w mianowniku 1

Числівник Liczebnik