День захисника Czas honoru

ЧАС ЧЕСТІ
 Саме сьогодні цьому поняттю буде присвячений мій допис-привітання.Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna: tą rzeczą jest honor.
Józef Beck
Honor to stroma wyspa bez brzegów, nie można na nią wrócić, gdy ją już opuściło.

Nicołas Boileau-Despreaux

                                                   Człowiek bez honoru to gorsze niż śmierć
                                                                                            Miguel de Cervantes

Nawet najwiksza  umiejtność przynosi niewielką korzyść, jeśli nie towarzyszy jej honor.
Andrew Carnegie

Być człowiekiem honoru, to znaczy wypełniać cały szereg czynności w swojej pracy z poczucia obowiązku, wewnętrznej powinności, nie zaś ze względu na przewidywane korzyści. To znaczy nie zawodzić pokładanego przez iinych zaufania i czuć się związanym podjętymi przez siebie obowiązkami.
Maria Szyszkowska

Вітаю зі святом усіх тих, хто захищає Україну.
Це свято мужності та героїзму.
Бог послав нашій державі випробування. Важке, вирішальне.
Настав для України час честі. 
Ми всі, хто займається буденними справами і вирішує свої проблеми,
повинні дякувати тим людям, які підставляють свої тіла під кулі,
а свої душі під немислимі випробування.


У поляків є серіал  про події минулої війни з такою промовистою назвою "Czas honoru". 
Вони згадують своїх героїв, щоб не лише віддати шану їх мужнім вчинкам, а щоб сучасне покоління цінувало незалежність Польщі та плекало в себе відчуття честі та гідності.
Українські патріоти змушені відстоювати незалежність своєї країни у безглуздій і виснажливій війні. Вони проходять справжній гарт.
Є сьогодні нагода осмислити, що в наш  час, особливо після кривавих подій на сході України, означають слова честь, відданість, мужність, героїзм, відвага, патріотизм.

Słownik języka polskiego :
  Honor – poczucie godności osobistej, dobre imię, cześć.W liczbie mnogiej  –  oznaki czci, poważania, szacunku.
Działania honorowe to:
·         przyznanie się do błędu
·         dotrzymanie słowa
·         bronienie podwładnego
·         zwrot długu
·         bezinteresowna pomoc w nagłych wypadkach 
·         obrona ojczyzny 
·         zemsta za wyrządzone krzywdy
·         zakończenie walki w przypadku przeciwnika konającego lub bezbronnego, jeżeli walka ta nie jest zemstą
·         podtrzymywanie swoich racji
·         obrona słabszych

Źródło pl.wikipedia.org

Poczucie godności nie wystarcza do tego, by być człowiekiem honoru, tak jak nie wystarczy wiedzieć, że ma się rozum, żeby być mądrym. Co więcej, do tego by być mądrym nie wystarczy nawet –dużo wiedzieć. Wartości, które mają znaczenie godnościowe:
uczciwość (чесність),rzetelność (надійність),sprawiedliwość (справедливість),odwaga (відвага), lojalność (лояльність),solidarność(солідарність),dobroć (доброта),odpowiedzialność (відповідальність),prawdomówność (правдивість), wielkoduszność(великодушність), patriotyzm (патріотизм),tolerancja (толерантність).
Honor stanowi duchową i moralną wielkość, jaka wyróżnia ludzi odznaczających się cnotami i dlatego o takich osobach mówimy, że są godni czci.  Zadaję sobie pytanie:
"Jak wyglądałby świat pozbawiony wszelkich wartości i hamulców moralnych, świat, 
w którym każdy robi, co chce, nie licząc się z innymi? "


Ми боржники тих, хто з честю захистив Україну.
Одні слова - не просьба, а скоріше наказ звучить для наших захисників:"Повертайтесь живими!"

Свій вірш присвятила усім, хто захищає мир у нашій Україні.


Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Відмінювання дієслів Koniugacja czasowników

Називний відмінок іменників 1 Rzeczowniki w mianowniku 1

Числівник Liczebnik